اگر زوجه قبل فوت همسرش تقاضای مهریه کرده باشد پس از مرگ همسرش از چه کسی باید درخواست مهریه کند

ر ح پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام لطفا ارشاد بفرمایید شخصی محجور فوت میکند و تنها ورثه در. طبقه اول همسرش می باشد زوجه قبل از فوت از طریق اجرای ثبت مهریه اش را مطالبه نموده و وجوه موجود در حساب بانکی همسرش را توقیف کرده لکن زوج چند قطعه زمین در. ییلاق دارد که فاقد سند رسمی و در تصرف برادرانش است یکی از برادرانش قیم زوج بوده و لیست اموال را به دایره سرپرستی اعلام کرده است لکن چون فاقد سند رسمی است از طریق اداره ثبت قابلیت توقیف ندارد

سوال اینجاست زوجه باید به طرفیت چه کسی دادخواست مطالبه مهریه مطرح کند ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام- به طرفیت ورثه قانونی (اعم از همسر و ورثه طبقه دوم که خواهر و برادر متوفی را شامل میشود البته اگر متوفی در طبقه اول کسی را مثل پدر نداشته باشد) و قیم به قائم مقامی از مولی علیه

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا