اگر خریدار ملکی بدون تحویل کل پول ملک شکایت کند و درخواست تحویل ملک را داشته باشد آیا راه به جایی میبرد

ط د پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام

لطفا در خصوص پرسش ارشاد فرمایید

الف یک باب خانه را به (ب) به مبلغ 400 میلیون طی قراردادی فروخته و 350 میلیون دریافت نموده ،

متعاقبا تنظیم سند قطعی ملک هم به نام ب صورت گرفته ولی ملک تحویل نشده

طی مفاد قرارداد کتبی مقرر شده در تاریخ5 اردیبهشت 98 شخص الف همزمان با دریافت الباقی ثمن‌ (50میلیون) ملک را تحویل دهد.

شخص ب شکایت کیفری تصرف عدوانی نموده و علاوه بر سند رسمی مالکیت، اظهار نامه ای را هم ضمیمه نموده که طی آن به الف اعلام کرده 50 میلیون الباقی ثمن‌ را در سپرده دادگستری واریز نموده و خواهان تحویل ملک ظرف 24 ساعت است

آیا بزه تصرف عدوانی محقق شده؟

ب (شاکی) سبق تصرف ندارد آیا در تصرف عدوانی کیفری هم سبق تصرف شاکی ضروری است؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام بزه تصرف عدوانی واقع نشده است چون منشاء تصرفات مجرمانه و غاصبانه نبوده است. و در تصرف عدوانی باید تصرفات مالکانه شاکی و تصرفات بعدی غاصبانه متهم توسط دادگاه احراز می گردد.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا