اگر برای خرید مالی پول آن را پرداخت کرده باشیم ولی جنس را دریافت نکرده باشیم چگونه می توانیم شکایت کنیم

ح م پرسیده شده در 8 ماه پیش
با سلام در سال ۱۳۹۴ به تعداد ۲۸۰ عدد صندلی کنفرانسی برای یک سالن همایش توسط اداره راه و شهرسازی از فروشنده‌ای خریداری می گردد متعاقب آن مبلغ صندلی یا ثمن معامله به حساب فروشنده واریز و با گذشت قریب به چهار سال هیچ اقدامی از ناحیه فروشنده مبنی بر تحویل مبیع صورت نگرفته است حال با این وضعیت می توان به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات بخش تعزیرات بزه خیانت در امانت به فروشنده منتسب دانست وشکایت کیفری نمود یاخیر؟؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
فرض سوال یعنی عدم تسلیم مبیع به هیج عنوان جنبه کیفری ندارد وصرفا می توان دعوی حقوقی مطرح کرد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا