اثبات وجود طلب از متوفی به عهده خوانده است یا خواهان

ذ ص پرسیده شده در 8 ماه پیش
با سلام

در صورت تنظیم دادخواست جهت مطالبه وجه که به حساب مرحوم در زمان حیاتش واریز شده است را اکنون از ورثه مطالبه کرد ؟ جهت پیوست به غیر از فیش های واریز شده به حساب متوفی ادله دیگری نیز باید ارائه گردد؟

اثبات وجود طلب از متوفی به عهده خوانده است یا خواهان ؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
گواهی حصر وراثت متوفی نیز لازم است واثبات ادعا با خواهان است

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا