آیا پیش قسط خرید خودرو قابل توقیف است؟

میثم حاجی پور پرسیده شده در 1 سال پیش
بعد از صدور اجراییه و در بحث توقیف اموال ، اگر شخصی از کد ملی محکوم علیه استفاده کرده و بنام و به حساب محکوم علیه ماشینی را از یکی از شرکت های خودرو ساز ثبت نام کرده…و مبلغ اولیه واریز شده
آن مبلغ نیز توقیف میشود ؟؟؟
یا در فرض پرداخت الباقی مبلغ و تحویل خودرو باید ان شخص ثابت کنه که خودرو مال محکوم علیه نیست یا در هر حال توقیف میشه؟؟؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری سعید ستوده پارسا پاسخ داده شده در 1 سال پیش
قابل توقیف است 

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا