آیا مهریه فقط تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشه؟

فریبا پرسیده شده در 2 سال پیش
مهریه تا ۱۱۰ سکه پرداخت میشه و آیا بیشتر از این مقدار قابل ثبت به عنوان مهریه هست؟

دکمه بازگشت به بالا