آیا مجازات های مالی دادگاه به نرخ روز محاسبه میشوند

d ر پرسیده شده در 8 ماه پیش
سالها پیش برای اجاره بهای معوقه باغ چای از مستأجر ،شکایت کرد م که در نهایت موفق شدم .رای ۵سال پیش صادر شده اما چون خارج از کشور بودم برای اجرا اقدامی نکردم ،۵سال پیش حکم دادگاه این بود(،پرداخت عواید هشت تن برگ سبز چای طبق نظر کارشناس)که آن زمان کارشناس قیمت سالها ‌ی اجاره رامحاسبه کرد، ،البته من هم اعتراضی نکردم آیا اکنون میتوانم بخواهم که قیمت ۸تن را به قیمت به روز شده یعنی امسال ،محاسبه کند؟ویا همان هشت تن برگ سبز را از مستأجر مطالبه کنم،؟

متشکرم

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام-اعتبار حکم فوق مشمول مرور زمان نمیشود میتوانید تقاضای اجرای حکم و صدور برگ اجراییه نمایید.عایدات به روز تلف محاسبه میشود.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا