آیا قرارداد بیع فی مابین فروشنده و خریدار از توجه به اینکه فروشنده در مهلت تعیینی گواهی عدم حضور از دفترخانه نگرفته است صحیح می باشد

ث ت پرسیده شده در 8 ماه پیش
با سلام و احترام ملکی به موجب مبایعه نامه به شخصی منتقل گردید و مبیع نیز تحویل خریدار گردید در تاریخ تنظیم سند فروشنده در دفترخانه جهت تنظیم سند حاضر نگردید و علیرغم حضور خریدار دفترخانه از گواهی عدم حضور امتناع می نماید و خریدار نیز بفاصله یکماه بعد طی اظهارنامه ای مبنی بر تعیین زمانی جهت تنظیم سند و حضور در دفتر خانه مراتب را بفروشنده اعلام می نماید

فروشنده در این حین چون هم چنان ملک به موجب ماده بیست و دو قانون ثبت بنام ایشان بوده است مبادرت به دریافت تسهیلات از بانک می نماید

خریدار با توجه به عدم اقدام فروشنده در تنظیم سند مبادرت به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند می نماید و رای غیابی صادر می گردد

حسب توضیحات و طی تماس تلفنی بانک این موضوع را که به جهت عدم پرداخت به موقع وام ملک در مزایده قرار گرفته است را به خریدار اعلام می نماید

حال ۱-آیا قرارداد بیع فی مابین فروشنده و خریدار از توجه به اینکه فروشنده در مهلت تعیینی گواهی عدم حضور از دفترخانه نگرفته است صحیح می باشد ؟

مضافا در فرض صحت معامله چه اقدامی دز راستای توقف عملیات اجرایی می تواند داشته باشد

اعلام بطلان قرارداد فی مابین بانک و فروشنده و دستور توقف عملیات اجرایی؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
سلام- صحت قرارداد فیمابین ربطی به گواهی عدم پرداخت ندارد. دادخواست الزام به تمکین و فک رهن بهمراه دستور موقت توقف عملیات اجرایی قابل طرح است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا