آیا امکانش هست بدون دادخواست الزام به تنظیم سند، جریمه تاخیر را تا زمان تنظیم دریافت کنیم؟

محسنی پرسیده شده در 12 ماه پیش
سلام امکانش هست بدون اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند آپارتمان به دادگاه بدیم صرفا فقط خسارت عدم تعهد الزام روزانه جریمه تاخیر را طبق قرارداد تا زمان تنظیم سند بخواهیم؟

1 پاسخ

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا