جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری

 1. خانه
 2. Blogs
 3. جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری
تماس با ما

جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری

همانطور که میدانید امروزه یکی از جرایمی که در جامعه در حال افزایش است مربوط به امور کیفری می باشد. و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرایم مربوط به کیفری از حساسیت های بالایی برخوردار است و دفاع و اثبات در این پرونده ها بسیار سخت است. در نتیجه وکلایی که در این حوزه فعالیت می کنند باید تخصص و مهارت زیادی داشته باشند تا بتوانند پرونده را به خوبی به نتیجه برسانند.

طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی بعد از صدور قطعی آراء و حکم قطعی کیفری از طرف دادگاه ها امکان تجدید نظر و حتی امکان جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری وجود ندارد مگر در مواردی که قانون مشخص کرده است امکان تجدید نظر و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری وجود دارد که در صورت وجود این موارد خواهان میتواند درخواست رسیدگی دوباره به پرونده را بکند و اقدام به جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری کند.

برای اعطای پرونده و آگاهی دقیق از موضوع جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری با شماره 02144428277 و 09399217171 تماس حاصل فرمایید.

اجرای احکام قطعی کیفری

خیلی از افراد فکر میکنند که با صدور رای و حکم قطعی کیفری کار تمام شده است درحالی که صدور رای حکم قطعی کیفری به منزله پایان راه نیست بلکه بعد از صدور رای تازه به مرحله اجرای حکم قطعی گذاشته میشود به حکمی که برای اجرا  گذاشته شده باشد حکم لازم الاجرا گویند. قابل ذکر است که حکم قطعی بدون اجرا هیچ گونه ارزشی ندارد گویا تمام تلاش های انجام شده در طول این مسیر بی فایده بوده است. البته روش هایی وجود دارد که به واسطه آن ها افراد می توانند با داشتن یک وکیل کار آزموده در این زمینه برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری و تجدید نظر استفاده کنند، وکلایی مانند وکیل اعدام که از این قوانین بیشترین آگاهی رو داراست.

 

شرایط صدور اجراییه احکام قطعی

بعد از صادر شدن رای حکم قطعی کیفری باید سه مرحله زیر سپری شود تا حکم قطعی به مرحله اجرا درآید.

 1. ابلاغ شدن حکم
 2. تقاضای صدور اجراییه برای ان حکم
 3. قطعیت پیدا کردن حکم صادر شده

 

البته لازم به ذکر است که این شرایط برای تمامی احکام لازم الاجرا مشابه و یکسان نمی باشد و هر کدام شرایط و ضوابط خاصی دارن که باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

 

روش های جلوگیری از اجرای احکام قطعی کیفری

 

همانطور که اشاره شد حکم کیفری که از طرف دادگاه صادر شده باید به موقع به اجرا گذاشته شود و امکان تغییر در آن حکم قطعی یا جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری وجود ندارد اما با راهکارهایی که خود قانونگذار آن را تعیین کرده میتوان برای جوگیری از حکم جلب کیفری  اقدام کرد که  در این مقاله ما تنها به چند مورد آن ها اشاره خواهیم کرد که برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. این موارد شامل:

 

واخواهی

واخواهی از جمله مواردی است که محکوم علیه (فردی که حکم به نفع او صادر شده) میتواند نسبت به جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری خود اقدام کند . اگر محکوم علیه بنا به دلایلی اخطاریه مربوط به حکم قطعی کیفری را دریافت نکرده باشد و یا در جلسات دادرسی پرونده حضور نداشته باشد و امکان ثابت کردن این موضوع را داشته باشد می تواند درخواست و تقاضای واخواهی کند. محکوم علیه می تواند برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری با داشتن یک وکیل مجرب و متخصص در این زمینه تقاضا  و درخواست واخواهی خود را به علت عدم حضورش در جلسات دادرسی و عدم دفاع از خود در جلسات به دادگاه ارائه دهد بعد از ارائه واخواهی جهت جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری اجرای حکم مربوطه برای مدتی به صورت موقت متوقف می شود و به منزله جلوگیری از حکم قطعی کیفری نیست.

 

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم قطعی کیفری صادر شده به حقوق شخص ثالث خللی وارد کند و دادگاه پس از بررسی و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث،  اعتراض را مورد قبول قرار داد  شخص ثالث می تواند نسبت به حکم قطعی اعتراض کند. البته این اعتراض بدین معنا نیست که مانع جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری شود بکه اعتراض مربوطه باید مورد بررسی قرار گیرد در این زمان اگر قسمتی از حکم قطعی کیفری باعث خلل در حقوق شخص ثالث شود آن قسمت حکم قطعی که باعث خلل در حقوق شخص ثالث شده است نقض می شود چنان چه حکم صادر شده غیر قایل تفکیک باشد تمام آن حکم الغاء خواهد شد.

 

اعاده دادرسی

اعاده به معنای بازگرداندن چیزی یا دوباره سخن گفتن می باشد و دادرسی به معنای به داد کسی رسیدن است و وقتی سخن از اعاده دادرسی کیفری می شود یعنی رسیدگی دوباره به حکم محکومیت، از جمله مواردی که برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری وجود دارد و از راه های فوق العاده برای شکایت نسبت به رای حکم قطعی صادر شده می باشد موضوع اعاده دادرسی است بدین طریق که محکوم علیه با داشتن یک وکیل اعاده دادرسی در امور کیفری اقدام به شکایت به آراء و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری دادگاه می کند.

اعاده دادرسی باعث رسیدگی مجدد به پرونده محکوم علیه در همان مرجعی که حکم قطعی در آن صادر شده است می شود.

بعد از طرح اعاده دادرسی توسط محکوم علیه و پذیرش آن در دادگاه باید در نظر گرفت که اگر محکومیت غیر مالی باشد باعث جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری نمی شود اما در صورتی که محکومیت یاد شده به صورت مالی باشد محکوم له (فردی که حکم به نفع او صادر شده) باید تامین مناسب بدهد در صورتی که محکوم له امکان تامین نداشته باشد موجب جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می شود.

 

اشتباه قاضی

اشتباهات قضات نیز از جمله مواردی است که موجب جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می شود.قضات نیز مانند افراد جامعه ممکن است که دچار اشتباه شوند و از این قاعده مستثنی نیستند . زیرا آن ها نیز عضوی از افراد جامعه هستند حال این اشتباه ممکن است باعث صدور حکم کیفری اشتباه شود البته برای رسیدگی مجدد و نقض رای و البته جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری  قانون گذار قوانینی را برای این موضوع پیش بینی کرده است.

 

در موارد زیر آراء دادگاه ها نقض شده و باعث جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می شود.

 • قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود در صدور حکم قطعی کیفری شود و برای جلوگیری از اجرای قطعی کیفری اقدام کند .
 • اگر قاضی دیگری متوجه اشتباه قاضی صادر کننده رای شود و به قاضی پرونده تذکر دهد و قاضی صادر کننده رای اقدام به جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری کند.
 • در صورتی که مشخص شود قاضی یا دادگاه صادر کننده رای صلاحیت لازم را ندارد باعث نقض رای و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری صادر شده می شود.
 1. اگر محکوم علیه در بازداشت باشد برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می تواند درخواست تجدید نظر خود را به دفتر بازداشتگاهی که در آن بازداشت است ارائه دهد.
 2. اگر ادعایی مبنی بر قانونی نبودن شرایط شهادت شاهدان و یا حتی دروغ بودن شهادت شاهدان وجود داشته باشد باعث جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می شود

 

مرجع تجدید نظر و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری کجاست؟

مرجع تجدید نظر و همچنین مرجع جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری در موارد زیر در دیوان عالی کشور خواهد بود

 • جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
 • جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.
 • جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.
 • مصادره اموال.

 

مواردی که باید در تجدید نظر و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری به آن توجه کرد

مهلت درخواست تجدید نظر و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری برای افراد مقیم ایران با افراد مقیم خارج از کشور متفاوت است. محکوم علیه پس از دریافت حکم قطعی کیفری فقط چند روز فرصت اعتراض برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری دارد. برای اطلاع دقیق از جزئیات احکام قطعی و جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری بهتر است محکوم علیه نسبت به مشاوره و داشتن وکیل با تجربه قبل از هرگونه اقدام و اعتراض برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری اقدام کند

 

 بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری

با توجه به اینکه موضوع اعاده دادرسی برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری برای مثال نسبت به موارد گفته شده بهترین گزینه در بین گزینه های مطرح شده می باشد بدیهی است که وجود یک وکیل جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری می تواند تاثیر بسزایی در روند جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری داشته باشد (برای مثال در امور اجرای حکم قطعی مهریه) بنابراین پیشنهاد می شود هرگونه اقدام برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری زیر نظر وکیل با تجربه، متخصص و آگاه به قوانین صورت گیرد. بهترین جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری کسی است که  با آگاهی کامل و شناخت مواد قانون و تسلط به آنها، بهترین و سریعترین روند را جهت حصول بهترین نتیجه برای پرونده شما انتخاب نماید. ما در گروه وکلای بزرگمهر، می کوشیم تا در این امر شما را یاری کرده و بهترین وکیل جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری را که مناسب ترین گزینه از نظر هزینه و تخصص برای پرونده جلوگیری از اجرای حکم قطعی کیفری یا حکم تصرف مال غیر شماست، معرفی کنیم.

 

مزایای وکلای با تجربه گروه بزرگمهر

 

 • سرعت بخشیدن به روند دادرسی
 • حضور در جلسات دادگاه بدون حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
 • حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن
 • ساده سازی مسائل حقوقی برای موکل
 • پیگیری منظم تا زمان حل شدن پرونده موکل خود
 • حق وکالت منصفانه
 • جذب اعتماد موکل و برقرای ارتباط موثر با او
 • انجام فعالیت های حقوقی با به روزترین سیستم حقوقی
 • به روز بودن و اطلاع از اخرین قوانین کشور
 • برخود مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
 • فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی،کیفری و….

 

 

کانون وکلای بزرگمهر با سابقه چندین ساله و داشتن بهترین وکلای مجرب و متخصص در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری آماده ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری شما می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.  02144428277

[kkratings]

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • حمیده بوذرجمهری
  اردیبهشت 11, 1400 5:38 ق.ظ

  سلام. بسیار عالی
  نیاز به کمک دارم، امکانش هست.

  پاسخ
  • گروه وکلای بزرگمهر
   اردیبهشت 11, 1400 6:00 ق.ظ

   با سلام و وقت بخیر. در خدمت شما هستیم. اگر سوال حقوقی دارید و یا نیاز به مشاوره دارید، در بخش کامنت ها سوال خود را بپرسید تا سریعا پاسخ داده شود و چنانچه نیازمند وکیل هستید و قصد اعطای وکالت دارید، با ما تماس بگیرید تا وکیل متخصص این زمینه شما را یاری کند.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط

فهرست
phone برای‌تماس‌کلیک‌کنید021-44428277